About us

Onze technologie

Bij Crop Health Vision (CHV) geloven wij dat de beste stimulansen voor gewasprestaties te vinden zijn in de natuurlijke overvloed aan actieve moleculen in planten. We gebruiken graag deze natuur ter bevordering van de natuur. 

Hoe we van planten afkomstige moleculen toepassen

CHV-Top_title-TheRootofGrowthisHealth
Weerbaar, stressvrij gewas

Onze producten bevatten uit planten geëxtraheerde moleculen met een actieve werking in planten. De actieve werking is gebaseerd op het simuleren van oxidatieve stress in de plant. Door simulatie van de oxidatieve stress zal de plant een anti-stress respons initiëren zonder dat er daadwerkelijk stress is. Dit zorgt voor opbouw van antioxidanten en snellere recycling van gebruikte antioxidanten waardoor de planten een buffer opbouwt tegen abiotische stress.

De totale concentratie antioxidanten in de plant neemt toe na toepassing van onze oplossingen, waardoor de plant beter bestand is tegen een breed scala aan stressfactoren.

Dit zal uiteindelijk leiden tot een productiever gewas, een hogere opbrengst, een betere kwaliteit van de vruchten of bloemen, en in het algemeen een weerbaarder gewas

Oxidative stress in plants

Stress kent vele verschillende oorzaken, maar hebben allen oxidatieve stress als gevolg. Dat wil zeggen, een opeenhoping van vrije zuurstofradicalen (reactive oxygen species of ROS). Door toepassing van onze technologie wordt een plant weerbaarder tegen deze vrije radicalen, zodat het natuurlijke evenwicht kan worden hersteld om het gewas gezond te houden en schade wordt voorkomen.

Planten zijn onderhevig aan zowel biotische als abiotische stress. Stress kent vele verschillende vormen, zoals zoutstress, overmatig licht, suboptimale temperaturen, tekort aan voedingsstoffen en nog veel meer. Hoewel al deze stressfactoren een verschillende oorsprong hebben, resulteren ze allemaal in oxidatieve stress.

 

Oxidatieve stress wordt veroorzaakt door de ophoping van vrije zuurstofradicalen(ROS). Deze ROS zijn een nevenproduct van de anti-stress respons van de plant en  moeten worden gereduceerd om de plant gezond te houden. Een overmaat aan vrije zuurstof radicalen kan ernstige schade aan cellen veroorzaken en uiteindelijk tot celdood leiden.

Natuurlijke afweer

Alle planten hebben een natuurlijke afweer tegen oxidatieve stress en beschikken over een breed scala van stoffen, die antioxidanten worden genoemd. Enkele bekende antioxidanten zijn urinezuur, vitamines (C, A en E), carotenoïden en glutathion. Deze antioxidanten kunnen vrije zuurstofradicalen verminderen en zo potentiële schade door oxidatieve stress beperken.

De beschikbare hoeveelheid antioxidanten is echter beperkt, en overmatige oxidatieve stress kan de beschikbaarheid aan antioxidanten van de plant uitputten. Dit betekent dat langdurige of buitensporige oxidatieve stress vrijwel zeker zal leiden tot schade aan de plant en een vermindering van de opbrengst.

CHV heeft de technologie om oxidatieve stress te bestrijden. Dit betekent dat na toepassing van onze oplossingen de plant weerbaarder wordt tegen een verscheidenheid aan abotische stress factoren.

Rhizosfeer

Onze technologie draagt ook bij aan het verhogen van de gezondheid van de rhizosfeer. Zo wordt na toepassing van onze technologie een toename van nieuwe wortels waargenomen bij jonge, oude, gezonde en ongezonde gewassen.

Hoewel wortels meestal aan het zicht zijn onttrokken, is zicht op hun toestand even belangrijk als bij de rest van de plant. Een gezonde rhizosfeer is vitaal voor een optimale productiviteit van elk gewas. Onze unieke actieve moleculen dragen bij aan de algemene gezondheid van de rhizosfeer. Na toepassing van onze geselecteerde moleculen wordt een toename van nieuwe wortels waargenomen, zowel in jonge als in oude gewassen maar ook bij gezonde en ongezonde gewassen.

Met de verbeterde gezondheid van de wortels wordt de algehele conditie van de rhizosfeer geoptimaliseerd. Gezondere wortels zijn beter bestand tegen ongewenste micro-organismen en optimaliseren hun samenwerking met nuttige micro-organismen. De optimalisatie van de rhizosfeer resulteert in een betere nutriëntenopname en een betere algemene conditie van elk gewas.

Biofilm

Wanneer biofilms zich rond de wortels vormen, wordt een zuurstofarme omgeving gecreëerd.

Dit leidt tot zuurstofgebrek bij de wortels en tot een verminderde opname van voedingsstoffen. Planten die met onze technologie zijn behandeld, zijn minder gevoelig voor de vorming van ongewenste biofilms rond de wortels.

Zoals alle levende organismen hebben bacteriën voedsel, water en de juiste omgeving nodig om te groeien en te overleven. De concurrentie om voedingsstoffen is hevig en daarom is kolonisatie van een voedingsrijk gebied essentieel voor microorgainsmen . In de land en tuinbouw behoren de wortels tot de meest voedselrijke omgevingen, en zijn daarom de ideale plaats voor bacteriën om een biofilm te ontwikkelen. Hoewel dit goed is voor bacteriën, remt biofilmvorming de efficiëntie van plantenwortels.

Hardnekkige biofilms kunnen uiteindelijk leiden tot rotting van de wortels en een bron vormen voor (nieuwe) ongewenste micro-organismen. Als respons hierop zal de plant investeren in de aanmaak van nieuwe wortels, waardoor er minder energie en voedingsstoffen beschikbaar zijn voor de productie van nieuw blad, bloemen of vruchten.

Uitgebreide proeven met onze producten hebben aangetoond dat behandelde planten een weerbaar wortelstelsel en een gezonde rhizosfeer hebben en tevens minder gevoelig zijn voor de vorming van ongewenste biofilms.

Gemakkelijk te gebruiken, natuurlijke oplossingen

Wij zijn er bij CHV van overtuigd dat onze technologie toegankelijk moet zijn voor onze kweker gemeenschap, via relevante oplossingen effectief en eenvoudig toe te passen en, zo ontworpen dat onze klanten ‘peace of mind’ ervaren!

Aangezien onze technologie gebaseerd is op het gebruik van actieve moleculen, zijn wij niet afhankelijk van  levende organismen of ongedefinieerde organische mengsels. Wij zorgen ervoor dat onze producten alleen die moleculen bevatten die nodig zijn om de gewenste resultaten te bereiken.

Deze aanpak resulteert in gebruiksvriendelijke producten die via elk irrigatiesysteem kunnen worden toegepast, zonder negatieve neveneffecten.

Onze oplossingen

Meer informatie, de toegevoegde waarde van onze innovatieve technologie, en de toepassing van onze oplossingen.

Neem contact met ons op om te ontdekken hoe Croptimum kan bijdragen aan uw ’peace of mind’, bedrijfsresultaten en gewasprestaties.