About us

Croptimum voor sierplanten

Een revolutionaire werkingswijze voor een unieke combinatie van resultaten in het kweken van sierplanten.

Op deze pagina kunt u specifieke informatie vinden voor kwekers van sierplanten over onze innovatieve oplossing Croptimum.

Lees algemene informatie en ontdek de voordelen van Croptimum op onze Croptimum-pagina.

Waarnemingen: Verbeterde kwaliteit en opbrengsten

Tijdens veldproeven bleek dat zowel de opbrengst als kwaliteit verbeterden na reguliere toediening. Daarbij was er ook een afname van verliezen van jonge planten.

Waarneming: na gebruik van Croptimum verhogen opbrengsten in productie cycli

Observatie: opbrengst verhoging verhoogd na verloop van tijd na start gebruik van Croptimum

Waarneming: de kwaliteit van opbrengst, zoals langere stelen, neemt toe na toepassing van Croptimum

Standaard kweker programma

Toepassing met Croptimum

Observatie: Gemiddelde 6-wekelijkse opbrengstverhoging van 7% (na 10 wekelijkse behandeling met Croptimum)

Observatie: Nederlandse veiling A1-kwaliteit verhoogde met meer dan 2% (na 10 wekelijkse behandeling met Croptimum)

Observatie: 7 behandelingen met Croptimum hebben geresulteerd in lagere verliezen tijdens de ontwikkeling van jonge planten (een daling van tot 64%), vergeleken met referentieresultaten (benchmark).

Observatie: voordat Croptimum werd ingezet voor onderzoek in Afrika

Observatie na 4 behandelingen met Croptimum gedurende onderzoek in Afrika: gestimuleerde sierplantproductie (biomassa, stengellengte en opbrengstverhoging)

Waarnemingen:  Verbeterde rhizosfeer rhizosfeer

Tijdens veldproeven in Nederland in een substraatcultuur is geconcludeerd dat er duidelijke stimulatie van nieuwe wortels was, na reguliere toediening van Croptimum.

Rhizosfeer van de onbehandelde testgroep.

Rhizosfeer na de aanbevolen dosering van Croptimum.