About us

Croptimum voor bladgewassen

Een revolutionaire werkingswijze voor een unieke combinatie van resultaten in het kweken van bladgewassen.

Op deze pagina kunt u specifieke informatie vinden voor kwekers van bladgewassen over onze innovatieve oplossing, Croptimum.

Lees algemene informatie en ontdek de voordelen van Croptimum op onze Croptimum-pagina.

Observaties: Veldproeven – Sla (Spanje)

Veldproeven (van december, 2021 tot maart, 2022) met sla (in Spanje) toonden aan dat de toepassing van Croptimum het geoogste gewicht van het eindproduct aanzienlijk verhoogt. Er werd een toename van 20% in geoogst gewicht waargenomen, terwijl de wortelmassa met bijna 23% toenam.

De hoeveelheid niet-vermarktbare gewassen daalde eveneens met 38% na het toepassen van Croptimum. Het percentage onverkoopbare gewassen daalden van 4,4% tot 2,7% na toepassing. De toepassing van Croptimum resulteerde ook in gewassen met lagere zoutgehaltes en een verhoogde winterhardheid van de bladeren.

Standaard kweker programma

Toepassing met Croptimum

Waarnemingen: Verbeterde kwaliteit en opbrengsten

Tijdens veldonderzoek, deels in samenwerking met een onafhankelijke Nederlandse onderzoeksorganisatie, werd Croptimum gebruikt voor zaad- en jonge plantbehandeling bij sla. Dezelfde onderzoeksopzet werd gebruikt voor Paksoi bij een kwekersveld, met dezelfde resultaten: het onderzoek liet tot 10% meer ontkiemingen zien, gezondere gewassen, en 11% meer biomassa (Paksoi 13%)

Jonge planten

De volgende resultaten werden geobserveerd tijdens veldproeven bij verschillende onafhankelijke onderzoekinstellingen en telersvelden in Nederland en Spanje.

Waarneming 4 weken na zaaien: Een toename van 8% in succesvolle kiemingen na Croptimum behandeling, vergeleken met referentieresultaten (benchmark).

Waarneming 4 weken na zaaien: toename van 10,5% biomassa (gewicht in gram) na Croptimum behandeling, vergeleken met onbehandelde percelen.

Het verschil in gewasgroei tussen referentieproducten (l) en Croptimum (r) is opgeteld tot 27% meer gewas, 4 weken na zaaien.

Het verschil in gewasgroei tussen onbehandelde percelen (I) en Croptimum (r) is opgeteld tot 10,5% meer gewas, 4 weken na het zaaien.

Sla

De toepassing van Croptimum op pas gezaaide planten gaf een toename van de biomassa met meer dan 10% te zien.

Paksoi

Veldproeven met paksoi in Nederland hebben geleid tot een toename van het gemiddelde gewasgewicht met meer dan 13%.